Algemeen:

Startpagina

Welkom bezoeker,

Organisaties worden complexer om te besturen door de diversiteit van de business, internationale concurrentie, hedges fondsen, aandeelhouders en internationale dreiging door criminaliteit en terrorisme.

Ook de relatieve onbekendheid met de Security Risico’s in de eigen organisatie geeft problemen voor de bestuurders om een juiste koers te varen, richting een doelmatig en efficiënt Security Risico beleid.

Internationaal wordt er door regeringen gezocht naar oplossingen om de Security Risico’s beheersbaar te maken met het uitvaardigen van regelgevingen, zoals wetten en verdragen. Nadeel voor de business is dat deze regelgevingen hoofdzakelijk tot doel hebben de landsbelangen en handelsverdragen te beschermen en maar deels opkomen voor de business Security Risico’s, zoals b.v. het verlies van kritische informatie.

De oplossing voor dit probleem ligt grotendeels in de betrokkenheid van de bestuurders van organisaties.
Ook het beschikbaar stellen van adequate resources is een belangrijk onderdeel om tot een daadkrachtig Security Risico beleid te komen.

Als u geïnteresseerd bent hoe u een doelmatige en efficiënte Security Risico beleid moet ontwikkelen wil ik u daarbij graag van dienst zijn. Met het geven van een overzichtelijke korte presentatie, waarbij uw organisatie centraal staat, heeft u de mogelijkheid om uw beleid te vergelijken met de internationale Security Risk standaards. Ik wens u verder veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

Mike Zeegers
International Security Risk Manager